Osmanlı’da mühendislik

Ülkemizde mühendislik eğitimi veren kurumların tarihsel gelişimine baktığımızda, birçok ülkede olduğu gibi, mühendislik eğitiminin askeri amaçlı başladığını görüyoruz. İlk mühendislik okulu, Hendesehane adıyla, 1773’te İstanbul’da açılmış ve 1776’da Mühendishane-i Bahr-i Humayun (Deniz Mühendishanesi) adını almıştır. Ardından 1795’te Mühendishane-i Berr-i Humayin (Kara Mühendishanesi) kurulmuştur. Sivil mühendis yetiştirmek amacıyla kurulan ilk okul ise Mühendis Mekteb-i Alisi’dir. 1884’te kurulmuş olan Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin yeniden örgütlenmesiyle 1909 yılında kurulmuştur. Bu okula 1928 yılında Yüksek Mühendis Mektebi, 1941 yılında Yüksek Mühendis Okulu ve 1944 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi adı verilmiştir. Bilindiği gibi, bu kurum Türkiye’deki sivil mühendisliğin temelini kurmuş ve bugün faaliyet göstermekte olan birçok mühendislik fakültesinin de kuruluşunda önemli katkılar yapmıştır.

Kaynak: Prof. Dr. A. Hamit Serbest, “Mühendislik ve Teknoloji”, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı, http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=14