Uyanın ve uyanık olun!

“Kargaşa zamanlarında, vatanını ve milletini seven herkes, kutunun içindeki ıslak kibritler gibi olmak zorundadır” diyor Tenekeci.

Çok yerinde bir söz söylüyor…

***

Bu günlerde fazlasıyla istikrar, iç huzur ve barışa ihtiyacı olan Türkiye’nin A’dan Z’ye çok dikkatli ve rikkatli olması gerekmektedir. Özellikle de halkı yönetmeye talip olanlar, tüm ülkem insanına hitap etme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunan siyasi irade açısından bu kat be kat böyle olmak zorundadır.

***

Gelinen noktada herkesi sağduyuya ve aklıselime davet ediyorum. Çünkü bizler aynı bahçenin çiçekleri, aynı milletin evlatlarıyız. Renklerimiz, kokularımız, hassasiyetlerimiz, düşüncelerimiz ve tarzlarımız farklı olabilir. Farklılıklarımızı ayrılık nedeni değil, zenginlik unsuru olarak görmeliyiz. Bizler hoşgörü, tahammül, merhamet, asalet ve adaletiyle tüm dünyaya ün salmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Çünkü biz; Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın varisleriyiz. Tarihi sorumlulukları yüklenmiş bir milletin evlatları olarak, geçmişimize yakışır sağduyuyla hareket etmeliyiz.

Sorunlu değil, sorumlu insanlar olarak bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şiddeti esas alan hiç bir olumsuzluğun içerisinde olmamalıyız. Bizim yolumuz birliğin ve dir/i/liğin yoludur.

***

Cumhurbaşkanı, başbakan, muhalefet partilerinin başkanları, kanaat önderleri, aydınlar, hasılı mikro düzeyde her bir fert makro düzeyde tüm ülkem insanı hepimiz sorumluluk makamındayız. Büyüklük tabii ki sorumluluk makamında olanlara ait. Sorumluluk makamında olan bizler bu sorumluluğu el birliği ile yerine getirmeliyiz.

Cenab-ı Hakkın en çok sevdiği insan, sorumluluğunu bilen ve kendi görevini en iyi şekilde yerine getiren insandır. Görevini ciddiyet ve titizlikle yapmak büyüklük makamına mahsustur.

Sadeliğin, iyiliğin ve doğruluğun olmadığı yerde büyüklükte yoktur. Dostluğun daima tatlı bir sorumluluk olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.

***

Kanaatimce vatan hepimizi eşit sevmeye çalışıyor ya da seviyor. Bunu bozmayalım ve bozdurmayalım.

Unutmayalım, hatırlatalım ve unutturmayalım lütfen!

 

Gündeme Dair “Özel ve Güzel” Notlar:

 • Hüseyin Kazım Kadri, ‘dostlarınızdan bir vefasızlık görürseniz, onları sakın kırmayın; üslup ile geri çekilin’ der.
 • Eşyayı dahi incitme. İbrahim Tenekeci
 • Kötü bir üslup, en basit hakikatlerin bile hazmını zorlaştırır. İbrahim Tenekeci
 • Üslup, bir hayat tarzıdır, edadır, usûldür, yoldur; velhasıl davranışlarımızın bütünüdür.
 • Usûl bil, adap bil, sınır bil. (Şeyh Edebali)
 • İnsanlık ince işçilik ister. Her şey incelikten, insan kalınlıktan kırılır. İbrahim Tenekeci
 • Ahlakın yanına nezaketi, maneviyatın yanına samimiyeti koymamız elzemdir. İbrahim Tenekeci
 • Tatlı söz, can azığıdır. İbrahim Tenekeci
 • Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne yönetilir. Halil Cibran
 • Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin?  İmam El Gazali
 • İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar; ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir. Tolstoy
 • Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin. Tolstoy
 • Üç özellik büyüklüğün mayasıdır: Öfkeyi yenmek, kötülük yapanı affetmek, mal ve canla insanlara iyilik yapmak. Caferi Sadık

 

Ölçüm ve ölçüm metodu nedir?

Ölçüm: Bir büyüklüğe atanabilecek bir veya daha fazla büyüklük değerinin deneysel olarak elde edilme sürecine denir.

Ölçüm metodu: Bir ölçümde uygulanan işlemlerin mantıksal düzeninin genel tarifine ölçüm metodu denir.