Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik bütçesi nedir?

Ölçüm belirsizliği (Ölçümün belirsizliği): Elde edilen bilgiye dayanılarak ölçülene atfedilen büyüklük değerlerinin dağılımını niteleyen, negatif olmayan sayısal parametreye ölçüm belirsizliği denir.

Belirsizlik bütçesi: Ölçüm belirsizliğini, bileşenlerini, bunların hesaplanmasını ve kombinasyonlarını içeren beyandır.

Kaynak: Uluslararası metroloji sözlüğü — Temel ve genel kavramlar, ilgili terimler (VIM), TÜBİTAK UME © JCGM 2008