Otomatik Hava Çevrimi (Automatic Air Conditioning – AAR) Teknolojisi

Otomatik Hava Çevrimi (AAR) aracın dışındaki kirletici maddelerin iç mekâna girmesini önleyerek sürücüyü ve yolcuları korur. Sistem aracın dışından gelen havadaki karbon monoksit, azot oksit ve çevredeki diğer zararlı gazları tanır. Eğer bu gazların konsantrasyonları çok yüksek ise sistem, bir süre için otomatik olarak hava çevrimine geçer. İç mekânda bulunan hava, klima kontrol sistemi tarafından işlenir ve filtrelenir. Araç dışındaki hava, sistem kirletici madde düzeyinin düştüğünü algıladığı zaman yeniden içeriye alınır.

Kaynak: “BMW.com.tr” web sitesi,  BMW Teknoloji Rehberi (Erişim Tarihi: 03/04/2014).